Utleieboliger skal radonmåles – men alle må ikke

Publisert 04.03.2013 av Dinside

 

Dersom du kommer til årsskifte og ikke har gjort verken målinger eller eventuelle utbedringer, kan du i ytterste konsekvens risikere anmeldelse og bøter.

Strålevernet jobber med å få på plass en tilsynsordning som skal kontrollere at du og jeg følger lovverket.

– Dette skal ikke bli noen død bestemmelse, men den skal aktivt følges opp, sier Bård Olsen, rådgiver i seksjon for miljø og atomsikkerhet i Statens strålevern.

 


Dette sier loven

Dette sier Strålevernforskriften: § 6. Grenseverdier og tiltaksgrense… Radonreduserende tiltak skal iverksettes i barnehager, skoler mv. som er omfattet av forskrift 1. desember 1995 nr. 928 om miljørettet helsevern i skoler, barnehager mv. § 2, dersom radonnivået overstiger 100 Bq/m3 (tiltaksgrense). Tilsvarende gjelder for boliger hvor eier ikke bor eller oppholder seg. Radonnivået skal uansett ikke overstige grenseverdien på 200 Bq/m3 i slike bygninger og lokaler.Med andre ord: Tiltaksgrensen er 100 Bq/m3. Dette betyr at dersom du måler radonnivåer høyere enn 100q/m3, for eksempel 150, 400 eller 2000 Bq/m3, må du gjøre tiltak for at nivåene skal bli så lave som praktisk mulig. Dette må dokumenteres. Maksimumsgrensen er 200 Bq/m3. Radonnivåene skal aldri overstige denne grensen.

 

Vil føre tilsyn

Den nye forskriften trer i kraft fra årsskifte, og Statens strålevern jobber for å få på plass en kontrollordning.

– Vi jobber for at radonkravet til utleieboliger skal følges opp og for å få på plass en tilsynsordning. Å føre tilsyn med alle vil være en stor oppgave, så sannsynligvis vil det bli et utvalg som kontrolleres, en form for stikkprøvekontroll, sier Olsen til DinSide.

Det vil altså ikke bli noe slags register hvor du skal melde inn målingene dine, og du skal heller ikke melde inn registreringene dine noe sted.

– Målerapporten må du selv ta vare på, og denne er dokumentasjon på at du har målt. Den kan vises fram til leietaker og ved et eventuelt tilsyn, sier Olsen til DinSide.

Dette kan du risikere

Hva så om du ikke følger reglene, hva risikerer du?

– Strålevernloven har reaksjonsmidler som pålegg om retting og stansing, og muligheter for anmeldelse. I første omgang vil det være naturlig å gi pålegg om måling og pålegg om å iverksette tiltak dersom det allerede er målt for høye nivåer og det ikke blir gjort noe med problemet, forteller Olsen.

– Og hvis utleier ikke følger pålegget, hva så?

– Hvis en ikke følger pålegget, følger de vanlige reaksjonsmidlene i Strålevernloven som tvangsmulkt og eventuell politianmeldelse, forteller Olsen.

Hvor stor en eventuell tvangsmulkt vil være, kan imidlertid ikke Olsen si noe om på nåværende tidspunkt.


Dette gjør radon

Å puste i luft som inneholder den radioaktive gassen radon, øker risikoen for å få lungekreft. Risikoøkningen bestemmes av hvor lang tid man utsettes for radon og av hvor høyt radonnivået er. Radon i inneluft er den hyppigste årsak til lungekreft etter røyking og forårsaker årlig cirka 300 dødsfall i Norge. (Kilde: Statens strålevern)

– Dette er ting som vi ikke har utredet ennå, og som det er for tidlig å si noe om. Vi tenker at regeverket er i leietakerens interesse, og at radonmålinger er noe man bør etterspørre når man inngår leiekontrakter, sier Olsen.

Dersom utleier ikke kan fremvise en slik måling, bør du ifølge be om å få det gjort.

– Be om dokumentasjon på dette når du inngår leiekontrakt. Om dette ikke er gjort, bør en i første omgang be om å få gjort en måling og vise til kravene for radon i utleieboliger og til Strålevernets veiledning, sier Olsen videre.

 

Les hele artikkelen her.