Har du målt høye radonnivåer i din bolig?

Radonnivået i en bolig bør være så lavt som praktisk mulig. Om en bolig har radonnivåer over 100Bq/m³ burde tiltak for å redusere radon iverksettes. En bolig skal alltid ha lavere radonnivå enn 200Bq/m³. Ved å gjøre radontiltak vil nivået radon i din bolig kunne reduseres vesentlig.

 

Tiltak mot radon i inneluft

Vanlige tiltak mot radon i inneluft er trykkredusering/ventilering av grunnen, tetting mot grunnen og ventilasjon. Bildet til høyre viser et eksempel på hvordan ventilering av grunnen ved hjelp av radonbrønn og radonsug kan se ut. Denne skal hindre radon fra jordgrunnen å trenge inn i sprekker og utettheter. Radonbrønn er ofte et svært effektivt tiltak for å redusere radonnivået i en bygning.

 

Vi kan hjelpe deg med

1. finne kilden til problemet
2. rette tiltak mot kilden
3. måle radon på nytt
4. vedlikehold

Kontakt oss for mer informasjon.