Tid for å måle radon

 

Publisert av Statens strålevern 08.10.2014, oppdatert 08.10.2014

Nå er det snart tid for å måle radon i boligen din. Vi anbefaler å måle i perioden fra midten av oktober til midten av april og med en varighet på minst to måneder.

Bor du i de to laveste etasjene over bakkeplan, bør du måle radon i boligen. Leier du ut, er du fra og med i år forpliktet til å måle og gjøre eventuelle tiltak i utleieboligen dersom radonnivået er for høyt.

Mer informasjon om radon i utleieboliger.

Radon kan forårsake lungekreft. Risikoen for å få lungekreft bestemmes av hvor lenge du utsettes for radon og hvor høyt radonnivået i boligen din er. Kombinasjonen radon og røyking øker risikoen ytterligere.

Radon dannes i berggrunnen og finner veien  inn i huset ditt gjennom sprekker og utettheter. Men måler du radonnivået og gjør tiltak hvis nivåene er høye, reduserer du kreftrisikoen.

Langtidsmåling

Det er viktig at du måler over minimum to måneder, siden radonkonsentrasjonen kan variere mye fra dag til dag og fra uke til uke. En kortere måling enn to måneder gir ikke god nok informasjon. Det er enkelt å måle radon, og dersom radonnivåene i huset ditt skulle vise seg å være for høye, finnes det effektive radonreduserende tiltak.

Hvordan måler du radon?

  • Ta kontakt med et radonmålefirma.  Der kan du bestille målebrikker. Målebrikkene sendes til deg i posten. Ta gjerne kontakt med flere ulike firmaer, for å sammenligne pris og tilbud. Hør også med din kommune. Enkelte kommuner har inngått avtale med et målefirma og tilbyr prisgunstige målinger til innbyggerne.
  • For videre fremgangsmåte se våre sider om måling av radon i boliger.
    En del firmaer tilbyr elektroniske målinger. Dersom du velger å kjøpe et elektronisk måleapparat, må du også gjøre en langtidsmåling. Apparatet må stå på samme målepunkt i minimum to måneder.

Radon

Radon forårsaker lungekreft. Kreftrisikoen øker med radonkonsentrasjonen i inneluften og med oppholdstiden. Kombinasjonen radon og røyking er ekstra farlig.

Radonnivåene skal holdes så lave som mulig i alle bygninger. Du bør gjøre tiltak når radonnivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) Radonnivåer skal alltid være lavere enn 200 Bq/m3.