Radonfakta

Publisert 11.06.2013 av Ålesund kommune

 

Radon er en usynlig og luktfri gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og oppkonsentreres i vårt innemiljø.

 

Fakta om radon

Hvordan dannes radon?

Naturlige radioaktive stoffer som uran, finnes i varierende konsentrasjoner i berggrunn og jordsmonn. Når uran henfaller, dannes nye radioaktive stoffer, deriblant radium og radon. Radon er en edelgass og har liten evne til å binde seg til faste stoffer. Det fører til at radon lett unnslipper materialer og frigjøres til luft.

Helserisiko

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er radon den viktigste årsak til utvikling av lungekreft etter aktiv røyking. Det er anslått at radon i boliger forårsaker rundt 300 lungekreftdødsfall årlig i Norge. Radon forekommer i alle slags bygninger og total radonrisiko skyldes summen av opphold i ulike bygninger; jobb, fritid og privat bolig.

Nasjonale anbefalinger

Strålevernet anbefaler alle å måle radon i hjemmet sitt. I boligblokker kan det være tilstrekkelig å måle et utvalg av leilighetene. Å måle radon er både enkelt og rimelig. Det er umulig å forutsi om akkurat din bolig har et radonproblem. Den eneste måten å finne det ut på, er å måle. Mål radon over minst to måneder i vinterhalvåret.

Radonnivået i et hus kan endres over tid på grunn av setningsskader, ombygging, endring i ventilasjonsforhold samt endringer som følge av grave- eller sprengningsarbeider i nærområdet. Derfor bør du måle radon regelmessig. Hvor ofte varierer ut fra om du tidligere har gjort tiltak og målehistorikk, men cirka hvert femte år kan være en god regel. I tillegg bør du alltid måle radon ved ombygging, dersom du gjør tiltak eller lignende.

Lokale anbefalinger

Ålesund kommune ligger i et lavrisikoområde for radongass. Per april 2011 var det innen kommunegrensene gjennomført ca. 330 målinger. Av disse hadde fem målinger årsmiddelverdi over 100 Bq/m3 og én måling over 300 Bq/m3. De forhøyede målingene er spredt over hele kommunen.

Ut ifra en risikovurdering finner kommuneoverlegen det tilstrekkelig å måle hvert tiende år, under forutsetning av at tidligere målinger har ligget under tiltaksgrensen. Ellers anbefales nye målinger etter ombygging, påbygging og andre bygningsmessige endringer samt etter grave- eller sprengningsarbeider i nærområdet.

 

Les artikkelen på Ålesund kommune sin hjemmeside.