Radon under huset gjør deg syk

 

Publisert 20.10.2014 av Illustrert Vitenskap

 

GEOLOGI: Lungekreft behøver ikke å skyldes røyking – grunnen under huset ditt kan gi alvorlige lidelser. Radon finnes i nesten alle jordlag, og gassen kan være årsak til cirka 300 dødsfall i året i Norge.

Undersøkelser viser at i Norge ligger konsentrasjonen av gassen radon i mange boliger over farenivået. Radon kan hverken luktes eller smakes, men utgjør likevel en stygg helserisiko. Ikke minst lungekreft kan fremkalles av radon.

Radon anslås å være en medvirkende årsak til cirka 300 dødsfall i året i Norge. Problemet har en tilsvarende størrelse i de andre nordiske landene, mens det amerikanske helsedepartementet anslår at 21 000 amerikanere hvert år dør av lungekreft som er utløst av radon.

 

Radon trenger inn i oppvarmede hus

Radon er en naturlig forekommende gass som finnes i nesten alle former for jordlag. Gassen kan trenge inn gjennom mange kanaler, for eksempel avløp eller små sprekker i fundamentet. Risikoen er enda større på kjølige breddegrader fordi vi varmer opp husene en stor del av året.

Forskerne har funnet ut at når temperaturen er høyere innendørs enn utendørs, oppstår det et lite undertrykk i boligen som trekker inn den skadelige gassen.

Flere selskaper har spesialisert seg i å teste radonforekomster. Man kan også gjøre det selv med utstyr som koster fra rundt 250 kroner.

 

Radon i grunnen gjør oss syke

Kartleggingen av radon fra grunnen som helserisiko er et resultat av det nye forskningsfeltet medisinsk geologi. Der interesserer forskerne seg for sammenhengen mellom geologien et bestemt sted og helse til befolkningen.

Medisinsk geologi er i sterk vekst for øyeblikket, og rundt om i verden har forskerne oppklart flere store epidemier som viste seg å være koblet til forhold i grunnen. Eksempelvis har en funksjonshemmende skjelettlidelse i India vist seg å skyldes fluor i drikkevannet.

Les mer om hvordan grunnen gjør oss syke i Illustrert Vitenskap nummer 16/2014.

 

Les artikkelen på Illustrert Vitenskaps hjemmeside