Radon er borettslagets ansvar

 

Publisert 24.02.2011 av NBBL Norges Boligbyggelag

 

– Er radonkonsentrasjonen i luften for høy, bør borettslag og boligsameier iverksette tiltak, sier advokat Henning Lauridsen i NBBL.

NBBL advokat Henning Lauridsen sier at tiltak mot høy konsetrasjon av radon må inn i borettslagets vedlikeholdsplikt.
Andelseieren er ansvarlig for det indre vedlikeholdet av sin bolig og borettslaget har ansvaret for vedlikeholdet av alt fellesareal. I tillegg er borettslaget også ansvarlig for vedlikehold av deler av bygningsmassen.

 

Borettslaget har ansvaret

– Etter min vurdering bør ansvaret for tiltak mot radon tilhøre borettslagets vedlikeholdsplikt, sier Lauridsen.

Det samme vil være tilfelle i et boligsameie, fordi fordelingen av vedlikeholdsplikten er identisk i et borettslag og i et boligsameie.

Når må styret iverksette tiltak?

Advokat Lauridsen presiserer at  styret er ansvarlig for et forsvarlig vedlikehold av eiendommen, og anbefaler å følge Statens Stråleverns råd. De anbefaler alle som har oppholdsrom i underetasjer, eller i en av de tre laveste etasjene over bakkeplan, å måle radonkonsentrasjonen.

Radon forekommer i alle slags bygninger, og radonmålinger bør gjennomføres i alle bygninger der mennesker oppholder seg. Statens Strålevern sier tiltak må iverksettes når radonkonsentrasjonen i oppholdsrom overstiger100 Bq/m3.

Hvor ofte bør det måles?

Statens strålevern anbefaler regelmessige radonmålinger, og alltid etter ombygginger. Radonkonsentrasjonen kan endres over tid pga. setningsskader, ombygging, endring i ventilasjonsforhold, og endringer som følge av grave- eller sprengningsarbeider i nærområdet.

Lauridsen mener at Statens Stråleverns anbefalinger er tungtveiende argumenter for at styret bør iverksette tiltak dersom målinger viser at grensen overkrides. Et forsvarlig vedlikehold av eiendommen innebærer at styret sørger for at det blir gjort noe med skadelige radonkonsentrasjoner i luften.

Les artikkelen her.