• Må flytte etter skyhøy radonmåling

  Publisert 22.01.2015
  Når Ås Avis er på besøk lyser den røde lampen som indikerer nivå over grensen flere ganger, og målinger viser opp mot 693 bequerel, syv ganger den anbefalte grenseverdien for tiltak.

 • Måling av radon i utleieboliger

  Publisert 10.11.2014

  Leier du ut bolig, må du kunne dokumentere at radonnivået er forsvarlig eller iverksette tiltak. Nå er det tid for måling. Strålevernforskriften av 29. oktober 2010 stiller krav til måling av radonkonsentrasjon i alle typer utleieboliger (dette inkluderer også hybler).

 • Gode kjennskap til de nye radonkravene

  Publisert 02.06.2014

  Nærmere 60 prosent av de som leier ut bolig kjenner til de nye radonkravene som kom i år, viser ny undersøkelse. Også blant de som har målt radon i boligen sin, er det rundt 60 prosent som kjenner de nye radonkravene, viser en måling Statens strålevern har fått utført.

 • Internasjonal enighet om at radonkonsentrasjonene må ned

  Publisert 21.10.2014

  Nasjonale handlingsplaner for radon bør ha som mål å redusere lungekreftrisikoen for både røykere og aldri-røykere. Det gjøres ved å redusere høye radonnivåer i inneluft, konkluderer en internasjonal workshop.

 • Radon under huset gjør deg syk

  Publisert 20.10.2014

  GEOLOGI: Lungekreft behøver ikke å skyldes røyking – grunnen under huset ditt kan gi alvorlige lidelser. Radon finnes i nesten alle jordlag, og gassen kan være årsak til cirka 300 dødsfall i året i Norge.

 • Tid for å måle radon

  Publisert 8.10.2014

  Nå er det snart tid for å måle radon i boligen din. Vi anbefaler å måle i perioden fra midten av oktober til midten av april og med en varighet på minst to måneder.

 • Strategi for å redusere radoneksponeringen i Norge

  Publisert 25.04.2014
  Sammen med Sverige og Finland, er Norge blant de landene i verden med høyest gjennomsnittlig konsentrasjonen av radon i inneluft. Det skyldes geologiske forhold og kjølig klima, men det er mulig å løse radonproblemet på en kostnadseffektiv måte.

 • Hvorfor måle radon?

  Publisert 26.03.2014

  Fra årsskiftet ble det påbud om at alle som leier ut bolig må måle radon, men det kan også være lurt å gjøre for alle andre av helsemessige årsaker.

 • Mest MS i radon-kommuner

  Publisert 04.03.104

  Multippel sklerose (MS) er mest utbredt i kommuner hvor det er mye radon, viser norsk undersøkelse. – Veldig interessant og noe helt nytt, kommenterer ekspert.

 • Måling av radon kan spare liv

  Publisert 04.03.2014

  Radonmåling av norske boliger kan i gjennomsnitt spare 892 menneskeliv i løpet av én generasjon. Dette viser en fersk norsk analyse.

 • Helserisiko

  Publisert 20.01.2014

  Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er radon den viktigste årsak til utvikling av lungekreft etter aktiv røyking. Det er anslått at radon i boliger forårsaker rundt 300 lungekreftdødsfall årlig i Norge.

 • Radon i skoler og barnehager

  Publisert 20.01.2014

  Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i skoler og barnehager. Bare en radonmåling kan avsløre om en bygning har et radonproblem.
  For å finne radonnivåene i en skole eller en barnehage, må du som er ansvarlig for bygget eller den daglige driften sørge for at det blir utført en radonmåling.

 • Har du husket å måle radonnivået i din bolig?

  Publisert 15.01.2014

  Omtrent like mange dør av radongass som i trafikkulykker her i landet, opplyser Statens strålevern. Byggmester Frank Havnegjerde mener at folk har for lite informasjon om den alvorlige gassen.

 • Leiger du ut bustad? Då må du hugse å måle radonnivået

  Publisert 03.01.2014

  Frå 1. januar vart det påbode å gjere radonmåling dersom du leiger ut ein bustad. Hjå Promo i Førde er pågangen så stor at dei er tomme for målarar, og har lange ventelister.

 • Radonfakta

  Publisert 11.06.2013

  Radon er en usynlig og luktfri gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og oppkonsentreres i vårt innemiljø.

 • Utleieboliger skal radonmåles – men alle må ikke

  Publisert 04.03.2013
  Dersom du kommer til årsskifte og ikke har gjort verken målinger eller eventuelle utbedringer, kan du i ytterste konsekvens risikere anmeldelse og bøter.

 • 300 nordmenn dør av radongass hvert år

  Publisert 28.02.2013
  Radongass tar livet av anslagsvis 300 nordmenn årlig. Opphold over flere år i innemiljøer med høye radonkonsentrasjoner gir økt risiko for utvikling av lungekreft, og risikoen øker med eksponeringstid og økende radonkonsentrasjon i luft. Nest etter aktiv røyking, er radon den viktigste årsaken til lungekreft.

 • Folk har hørt om radon, men veldig få måler hjemme

  Publisert 13.02.2013
  – De eneste som ofte ikke trenger å måle er folk som bor i høyere etasjer i blokk. Alle andre oppfordrer vi til å måle. Norge er et land som er utsatt for radon, sier Olsen.

 • Radon er borettslagets ansvar

  Publisert 24.02.2011

  – Er radonkonsentrasjonen i luften for høy, bør borettslag og boligsameier iverksette tiltak, sier advokat Henning Lauridsen i NBBL