Måling av radon kan spare liv

Publisert av Dagens Medisin 04.03.2014

 

Radonmåling av norske boliger kan i gjennomsnitt spare 892 menneskeliv i løpet av én generasjon. Dette viser en fersk norsk analyse.

 

Tre større målinger i Norge har vist at 7,4 prosent av norske boliger er eksponert for så høye radonnivåer at det innebærer en viss helsefare. Risikoen for lungekreft er 30 prosent høyere for personer som gjennom hele livet bor i hus eller leiligheter med over 200 bequerel pr. kubikkmeter. En ny kost-nytteanalyse, foretatt av Folkehelseinstituttet og Statens strålevern, har beregnet nytteeffekten av å måle samtlige boliger og utbedre boliger med høy eksponering.

 

 

1,8 millioner i snitt
– Våre beregninger viser at ett spart menneskeliv vil koste i gjennomsnitt 1,8 millioner kroner, med en øvre usikkerhet på 6,3 millioner. I løpet av omkring 70 år kan måling av alle boliger og utbedring av tiltak spare minimum 130 og 1980 liv, beregnet ut fra økt fare for lungekreft, sier seniorforsker og førsteforfatter Hein Stigum ved Folkehelseinstituttet. Den store usikkerheten skyldes i hovedsak vanskene med å måle hvor farlig radoneksponering er.

 

Hva er et menneskeliv verdt?

Det essensielle spørsmålet er så: Hvor mye er det verdt å betale for å spare liv? Det er ikke mulig å trekke direkte sammenligninger, men som eksempel opererer forvaltningen i den norske transportsektoren med ett beløp: For ett spart menneskeliv i trafikken er det offentlige villige til å betale 20 millioner kroner. – Radonmåling av boliger kan altså redde liv for en lavere pris enn maksbeløpet fra trafikksektoren, og er slik sett et fornuftig tiltak. Jeg er faktisk litt overrasket over at regnestykket faller slik ut, men det er meget vanskelig å vurdere et så omfattende prosjekt uten slike beregninger, kommenterer Hein Stigum.

 

Les artikkelen her.