aalesundMåling av radon i utleieboliger

Publisert av Ålesund kommune 10.11.2014

 

Leier du ut bolig, må du kunne dokumentere at radonnivået er forsvarlig eller iverksette tiltak. Nå er det tid for måling.

Strålevernforskriften av 29. oktober 2010 stiller krav til måling av radonkonsentrasjon i alle typer utleieboliger (dette inkluderer også hybler).

Tiltaksgrensen er satt til 100 Bq/m3. Kravet gjelder fra 1. januar 2014 og radon skal måles fra nå av og frem til april.

 

Hvorfor måle

Den radioaktive gassen radon øker risikoen for å få lungekreft. Risikoøkningen bestemmes av hvor lang tid man utsettes for radon og av hvor høyt radonnivået er.

All berggrunn avgir radongass i varierende mengder. Ålesund kommune ligger ikke i et risikoområde, men enkeltboliger vil overskride gjeldende krav. Variasjonene kan være store også innen samme boligfelt.

 

Hvordan måle

Målinger skal gjennomføres over minimum to måneder i vinterhalvåret fra midten av oktober til midten av april.

På Statens stråleverns nettsider er det en oversikt over alle private firma som tilbyr sporfilmer for måling av radon. Her er også informasjon om radon og radonmålinger

 

Tiltak ved for høye verdier

I utleieboliger med for høye konsentrasjoner har huseier selv ansvar for gjennomføring av tiltak. Leietaker kan fra 1. januar 2014 kreve å få forelagt måleresultatene. Som oftest vil enkle ventilasjonstiltak være tilstrekkelig ved overskridelser.

 

Anbefaler alle å måle i hjemmet sitt

Strålevernet anbefaler alle å måle radon i hjemmet sitt. I boligblokker kan det være tilstrekkelig å måle et utvalg av leilighetene. Å måle radon er både enkelt og rimelig. Det er umulig å forutsi om akkurat din bolig har et radonproblem. Den eneste måten å finne det ut på, er å måle.

 

Les artikkelen på Ålesund kommune sin hjemmeside