Internasjonal enighet om at radonkonsentrasjonene må ned

 

Publisert av Statens strålevern 21.10.2014, oppdatert 21.10.2014 15:34

 

Nasjonale handlingsplaner for radon bør ha som mål å redusere lungekreftrisikoen for både røykere og aldri-røykere. Det gjøres ved å redusere høye radonnivåer i inneluft, konkluderer en internasjonal workshop.

I tillegg bør nasjonale handlingsplaner ha som mål å redusere tallet på dem som årlig får lungekreft av radon. En slik reduksjon kan oppnås gjennom aktiviteter som senker det gjennomsnittlige radonnivået i landet, er konklusjonene fra workshopen i Paris.

Radon dannes i berggrunnen og finner veien inn i boliger og bygg gjennom sprekker og utettheter. Et nytt EU-direktiv stiller krav til medlemslandene om nasjonale handlingsplaner for radon.

Senere i høst kommer en oppsummerende rapport fra workshopen, med konkrete anbefalinger til nasjonale myndigheter i Europa om hvordan nasjonale handlingsplaner bør utarbeides for å oppfylle EU-direktivet.

Norge er ikke bundet av dette direktivet, men den norske regjeringen vedtok allerede i 2009 en nasjonal radonstrategi, noe som har bidratt til utvikling av regelverk med klare krav til radon i nybygg, utleieboliger, barnehager og skoler.

I alt 20 europeiske land deltok under workshopen som ble arrangert av Statens strålevern og franske strålevernmyndigheter (ASN). Representanter fra USA og Russland, Verdens helseorganisasjon (WHO), EU-kommisjonen og IAEA deltok også.

 

Se engelsk oppsummering fra workshopen her.

Les artikkelen på nrpa.no her.