Hva er radon?

Radon er en radioaktiv edelgass som ikke kan sees, smakes eller luktes. Den kan kun påvises ved hjelp av måling.

Radon er den tyngste gassen av grunnstoffene, og er den eneste edelgassen som er radioaktiv. Den er også den sjeldneste gassen i atmosfæren. Radon er giftig og kreftfremkallende.

 

Hvordan dannes radon?

I berggrunn og jordsmonn finnes det varierende konsentrasjoner av naturlige radioaktive stoffer, deriblandt uran. Radon og radium er noen av de nye radioaktive stoffer som blir dannet når uran brytes ned.

 

Hvordan radon trenger inn i et hus

Radon frigjøres til jordluften og kan trenge inn i bygninger gjennom sprekker og utettheter. Dette skjer fordi lufttrykket i bygningen ofte er lavere enn trykket i jorden som omgir den slik at bygningen blir som en støvesuger som drar inn radon.  (Se bilde lengst opp til høyre.)

Vann fra borede brønner kan også inneholde høye konsentrasjoner av radon, som kan frigjøres til luften. Dette kan skje blandt annet når du bruker dusj eller vaskemaskin. Mer informasjon om radon i vann, tiltak og bestilling av utstyr, se Statens stråleverns hjemmeside.

 

Er radon farlig?

Radon er et giftig og kreftfremkallende stoff. Ved frigjøring gir radon stråledoser til lungene ved innånding. Radon er den viktigste årsaken til utvikling av lungekreft etter aktiv røyking ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Det er anslått at radongass i boliger forårsaker rundt 300 lungekreftdødsfall årlig i Norge. Risikoen for lungekreft øker med konsentrasjonen av radon i inneluften og med oppholdstiden.

 

Statens strålevern anbefaler at radonkonsentrasjonen måles i alle norske hus. De anbefaler langtidsmåling under vinterhalvåret ved hjelp av sporfilmer.

 

Hva kan vi gjøre for deg?

Vi kan komme til deg og måle radonkonsentrasjonen i ditt hus, slik at du i ettertid kan iverksette tiltak dersom målingene er for høye.

Les mer her 

 

Du kan også selv enkelt måle radon ved hjelp av sporfilmer. Om du ønsker å kjøpe sporfilmer eller vil lese mer om radonmåling kan du klikke her.

 

 

 • "Det er viktig at du måler over minimum to måneder, siden radonkonsentrasjonen kan variere mye fra dag til dag og fra uke til uke. En kortere måling enn to måneder gir ikke god nok informasjon"
  Statens Strålevern
 • "Du bør gjøre tiltak når radonnivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) Radonnivåer skal alltid være lavere enn 200 Bq/m3."  
  Statens Strålevern
 • "Radon forårsaker lungekreft. Kreftrisikoen øker med radonkonsentrasjonen i inneluften og med oppholdstiden. Kombinasjonen radon og røyking er ekstra farlig."
  Statens Strålevern
 • Radon er den tyngste gassen av grunnstoffene, og er den eneste edelgassen som er radioaktiv. Den er også den sjeldneste gassen i atmosfæren. Radon er giftig og kreftfremkallende.
 • Radon forekommer i alle slags bygninger og Norge er blant de landene i verden med størst konsentrasjon av gassen.