Har du husket å måle radonnivået i din bolig?

 

Foto: Malin Kjellstadli Korsnes / NRK

Publisert av NRK  Møre og Romsdal 15.01.2014, kl. 06:08

 

Har du husket å måle radonnivået i din bolig?
Omtrent like mange dør av radongass som i trafikkulykker her i landet, opplyser Statens strålevern. Byggmester Frank Havnegjerde mener at folk har for lite informasjon om den alvorlige gassen.

Ny strålevernforskrift trådte i kraft 1. januar i 2011. Innen tre år måtte radonnivået bli målt og utbedret i alle typer utleieboliger. Første januar i år var siste frist. Hvis du ikke måler radonnivået kan du risikere anmeldelse og bøter.

Byggmester Frank Havnegjerde, fra Sula i Møre og Romsdal, tror at mange er uvitende når det gjelder faren for radongass i hjemmet, og mener at grunnen er for dårlig informasjon fra myndighetene.

– Vi opplever at folk ringer oss hver dag og forteller at de ikke vet hvor stor risikoen er for at radon kan være et problem i deres bolig. De fleste vet om gassen, men ikke at det kan finnes over alt, forteller Havnegjerde, som ofte jobber med radonmåling.

Byggmesteren mener at informasjonen rundt problemet ikke er god nok.

– Staten bør ta mer ansvar for å distribuere slik informasjon, slik at færre står i fare for å få helseplager senere i livet.

Økt risiko for lungekreft

Han ser på uvitenheten rundt radongass som svært alvorlig, og legger vekt på hvor viktig det er å være føre var.

– Forskere har funnet ut at det er omtrent like mange som dør av lungekreft på grunn av radongass som i trafikken, forteller Havnegjerde.

Å puste i luft som inneholder den radioaktive gassen radon, øker risikoen for å få lungekreft. Og det spesielt for røykere. Risikoøkningen bestemmes av hvor lang tid man utsettes for radon og av hvor høyt radonnivået er. Radon i inneluft er den hyppigste årsak til lungekreft etter røyking og forårsaker årlig cirka 300 dødsfall i Norge, og 1300 i Norden.

Det er omtrent like mange som dør av radon som i trafikken i Norge, bekrefter Statens strålevern. Dette utgjør cirka 10 prosent av alle lungekreftdødsfall i de nordiske landene.

 

Les hele saken her.