statens_strålevern_Gode kjennskap til de nye radonkravene

 

Publisert 02.06.2014, oppdatert 28.10.2014 10:55 av Statens strålevern

 

Nærmere 60 prosent av de som leier ut bolig kjenner til de nye radonkravene som kom i år, viser ny undersøkelse.

Også blant de som har målt radon i boligen sin, er det rundt 60 prosent som kjenner de nye radonkravene, viser en måling Statens strålevern har fått utført.

De nye kravene i Strålevernforskriften går ut på at de som leier ut bolig, skal sørge for at radonnivået i utleieboligen er lavere enn den fastsatte grenseverdien. Hovedårsaken til at disse kravene er kommet, er at radon i inneluft etter røyking er den viktigste årsaken til at folk får lungekreft. Her i landet er radon medvirkende årsak til ca. 300 lungekrefttilfeller i året.
Det er ikke bare de som leier ut bolig som har hørt om de nye kravene. Også i befolkningen for øvrig er det god kjennskap til de ny radonkravene. Nesten halvparten av de spurte, 43 prosent, oppgir at de har hørt om dem.

-Det er positivt at såpass mange mennesker kjenner til de nye radonkravene. Det viser at vi er kommet et godt stykke på vei når det gjelder å sikre leietakere mot helserisiko fra radon.  Men kunnskap alene redder ikke liv, regelverket må etterleves og tiltak gjennomføres slik at risikoen virkelig reduseres i praksis, sier direktør Ole Harbitz i Statens strålevern.

-Flere bør måle radon

Selv om mange kjenner til de nye kravene, er det ikke like mange som faktisk måler radonnivået i boligen sin. 22 prosent av de spurte oppgir at de har målt radon i egen bolig, mens ytterligere 11 prosent har planer om å foreta en slik måling. Det er likevel flere som måler radon nå enn tidligere. I 2012 svarte 14 prosent at de hadde målt radon, og i 2008 svarte 8 prosent at de hadde målt radon.  Den siste undersøkelsen viser at det er flest mennesker som måler radon på Østlandet – utenfor Oslo og Akershus.
– Stadig flere måler radon i hjemmet sitt, men vi skulle ønske tallet var enda høyere. Det er enkelt å måle radon, sier Harbitz.

Tiltak

Du kan redusere radonnivået i boligen din ved å gjøre ulike bygningsmessige tiltak. Strålevernet anbefaler å innhente profesjonell hjelp til å få gjort radontiltak. Radonrådgiveren bør hjelpe deg med å finne kilden til radonproblemet og prosjektere varige tiltak som i størst mulig grad retter seg mot kilden og dermed hindrer radon i å trenge inn i boligen din. Hvilket tiltak, eller kombinasjon av tiltak, som er best, må vurderes i det enkelte tilfellet.

 

Les mer om spørreundersøkelsen her.

Se hele artikkelen på nrpa.no