Legg en bestilling

Ta kontakt her så ringer vi deg opp med mer informasjon om priser mm!

Fornavn og etternavn (obligatorisk)

Firmanavn

E-post (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

Hva skal måles? F.eks skole, enebolig, barnehage, firmannsbolig (obligatorisk)

Gårdsnummer (gnr) og Bruksnummer (bnr) f.eks. 17/235 (obligatorisk)

Adress for faktura

Gate og Nummer (obligatorisk)

Poststed (obligatorisk)

Postnummer (obligatorisk)

Spesielle opplysninger

captcha

Kontakt oss gjerne på:

kontakt@radontjeneste.no

Tlf:  926 15 286 (Frank)
(åpen fra 09.00 – 17.00 man – fre)

 

Du kan også sende et brev til vår adresse

Frank Havnegjerde Bygg AS
Urvika 17
6030 Langevåg

 

Spørsmål og svar

Hva er radon?

Radon er en radioaktiv edelgass som ikke kan sees, smakes eller luktes. Den kan kun påvises ved hjelp av måling.

Er radon farlig?

Ja, radon er giftig og kreftfremkallende. Radon er den viktigste årsaken til utvikling av lungekreft etter aktiv røyking ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Det er anslått at radongass i boliger forårsaker rundt 300 lungekreftdødsfall årlig i Norge.

Kan radon forårsake kreft?

Ja, radon forårsaker lungekreft. Nest etter røyking er radon den viktigste årsaken til utvikling av lungekreft ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Risikoen for lungekreft øker med konsentrasjonen av radon i inneluften og med oppholdstiden.

Finnes radon i mitt hus?

Radon forekommer i alle slags bygninger og Norge er blant de landene i verden med størst konsentrasjon av gassen, Den eneste måten å finne ut om du har radon i din bolig er ved hjelp av måling.

Hvordan kan radon komme inn i mitt hus?

Radon kommer inn i en bygning fordi lufttrykket inne i bygningen oftest er lavere enn trykket i jorden som omgir den. Derfor blir bygningen som en støvesuger som drar radon inn gjennom sprekker i grunnen og andre åpninger. Vann fra borede brønner kan også inneholde høye konsentrasjoner av radon, som kan frigjøres til luften.

Fakta

 • "Det er viktig at du måler over minimum to måneder, siden radonkonsentrasjonen kan variere mye fra dag til dag og fra uke til uke. En kortere måling enn to måneder gir ikke god nok informasjon"
  Statens Strålevern
 • "Radon forårsaker lungekreft. Kreftrisikoen øker med radonkonsentrasjonen i inneluften og med oppholdstiden. Kombinasjonen radon og røyking er ekstra farlig."
  Statens Strålevern
 • "Du bør gjøre tiltak når radonnivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) Radonnivåer skal alltid være lavere enn 200 Bq/m3."  
  Statens Strålevern
 • Radon forekommer i alle slags bygninger og Norge er blant de landene i verden med størst konsentrasjon av gassen.
 • Radon er den tyngste gassen av grunnstoffene, og er den eneste edelgassen som er radioaktiv. Den er også den sjeldneste gassen i atmosfæren. Radon er giftig og kreftfremkallende.