300 nordmenn dør av radongass hvert år

Publisert 28.02.2013 av Østlandets Blad

 

OPPEGÅRD: Det er mange som tenker på trafikksikkerheten. Ifølge statistikken fra Statistisk sentralbyrå omkom 148 mennesker i trafikkulykker i Norge i fjor, og takket være tiltak og oppmerksomhet rundt trafikksikkerheten blir det stadig færre omkomne i trafikken.

Radongass tar livet av anslagsvis 300 nordmenn årlig. Opphold over flere år i innemiljøer med høye radonkonsentrasjoner gir økt risiko for utvikling av lungekreft, og risikoen øker med eksponeringstid og økende radonkonsentrasjon i luft. Nest etter aktiv røyking, er radon den viktigste årsaken til lungekreft.Til tross for det er det svært få av oss som sjekker om huset vi bor i er utsatt for radonstråling, viser undersøkelsen utført av YouGov for Norges TakseringsForbund (NTF). Nærmere 50 prosent opplyser at boligen ikke er sjekket, mens 38 prosent svarer at de ikke vet. Rundt 300 nordmenn pådrar seg lungekreft hvert år som følge av langvarig eksponering av for høye konsentrasjoner av radon i luft innomhus, men hvorfor bryr vi oss ikke om radonfare?

– Jeg tror at årsaken til dette er at faren ved radon er usynlig, sier driftsleder Kristian Stafseth.

Han har ansvar for å måle radon i alle kommunale bygg i Oppegård kommune, men ifølge ham er det bare skoler og barnehager som blir prioritert.

Målingene foretatt i regi av Statens strålevern for 12 år siden viste at på Kolbotn, Sofiemyr og Oppegård er det høy sannsynlighet for forhøyde radonverdier. Flere enn 20 prosent av målingene her er over 200 Bq/m³, som er maksimumsgrensen.

Til tross for det har det aldri vært utført radonmålinger i blant annet fritidssentre, kirker, Oppegård rådhus, Kolben kulturhus, Sofiemyrhallen og andre idrettshus og kommunale bygg.

– Vi gjør målinger kontinuerlig, men vi har ikke ressurser til å måle radon i alle kommunale bygg. Det er skoler og barnehager som blir prioritert, sier Stafseth.

Overstiger grensen

Statens strålevern anbefaler at tiltak alltid bør utføres når radonnivået i oppholdsrom overstiger 100 Bq/m³. Radonnivået skal alltid være lavere enn 200 Bq/m³, som er maksimumsgrensen. Til tross for det settes det ingen tiltak i kommunale bygg i Oppegård kommune hvis radonnivået er under 200 Bq/m³.

– Vi bruker radonverdiene fra over 200 Bq/m³ som grensen for å sette ventilasjonstiltak i gang, sier Kristian Stafseth i Oppegård kommune.

De siste målingene som ble gjennomført på skoler og barnehager for to år siden, viste at flere skoler og barnehager i kommunen hadde forhøyde radonverdier. Ingieråsen og Mellomåsen barnehage på Kolbotn samt Østli skole på Greverud hadde de verste resultatene. Radonnivået der ble målt til 686, 519 og 369 Bq/m³, som er langt over maksimumsgrensen.

 

Les hele artikkelen her.