Radonmåling

Vi kan komme til deg og måle radonkonsentrasjonen i ditt hus, slik at du i ettertid kan iverksette tiltak dersom målingene er for høye.

Bestill radonmåling >

Rapport

Når måletiden er slutt sendes sporfilmene inn til et labratorium der de blir analysert og en rapport blir laget. Deretter vil du motta målerapporten og dersom radonnivået er høyt eller over tiltaksgrensen kan vi hjelpe deg med å iverksette tiltak.

Les mer om radonmåling >

Tiltak

Vi utfører tiltak mot radon i inneluft. Det finnes tre hovedtyper av tiltak: trykkredusering/ventilering av grunnen, tetting mot grunnen og ventilasjon.

Les mer her >

Spørsmål og svar

Hva er radon?

Radon er en radioaktiv edelgass som ikke kan sees, smakes eller luktes. Den kan kun påvises ved hjelp av måling. Les mer om radon her.

Er radon farlig?

Ja, radon er giftig og kreftfremkallende. Radon er den viktigste årsaken til utvikling av lungekreft etter aktiv røyking ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Det er anslått at radongass i boliger forårsaker rundt 300 lungekreftdødsfall årlig i Norge.

Finnes radon i mitt hus?

Radon forekommer i alle slags bygninger og Norge er blant de landene i verden med størst konsentrasjon av gassen, Den eneste måten å finne ut om du har radon i din bolig er ved hjelp av måling.

Hvordan kan radon komme inn i mitt hus?

Radon kommer inn i en bygning fordi lufttrykket inne i bygningen oftest er lavere enn trykket i jorden som omgir den. Derfor blir bygningen som en støvesuger som drar radon inn gjennom sprekker i grunnen og andre åpninger. Vann fra borede brønner kan også inneholde høye konsentrasjoner av radon, som kan frigjøres til luften.

Hva sier Statens strålevern om radon?

Ståtens strålevern anbefaler at alle bygninger radonmåles regelmessig og alltid etter ombygninger, at de skal ha så lave radonnivåer som praktisk mulig, og at de skal være innenfor anbefalte grenseverdier. Til skoler, barnehager og utleieboliger som er omfattet av strålevernforskriften stilles det bindende krav til radonnivåene. Ifølge Strålevernet bør målinger utføres som langtidsmålinger i vinterhalvåret med sporfilmmetoden.

Hva er radongrensen?

Tiltaksgrensen er på 100Bq/m³ og maksimumgrenseverdien ligger på 200Bq/m³, men radonnivåene skal helst være så lave som mulig, så tiltak mot radon kan også være aktuelt under tiltaksgrensen.

Kan jeg måle radon selv?

Ja, det er enkelt og rimelig å måle radon selv. Her kan du bestille sporfilmer slik at du selv kan måle radonnivået i din bolig. Med i pakken følger også instruksjoner på hvor, når, hvor lenge og hvordan måle radon med sporfilm. Når radonmålingen er ferdig sender du den til anvist adresse, et labratorium analyserer sporfilmen og du vil deretter motta en målerapport.

Hva gjør jeg om jeg har radon i huset?

Om du har målt radonnivåer over 100Bq/m³ i din bolig bør du gjøre tiltak for å redusere nivået av gassen. Her kan vi hjelpe deg med å finne kilden til problemet, rette tiltak mot kilden for så å måle radon på nytt. Vanlige tiltak mot radon i inneluft er trykkredusering/ventilering av grunnen, tetting mot grunnen og ventilasjon.

Fakta

 • "Det er viktig at du måler over minimum to måneder, siden radonkonsentrasjonen kan variere mye fra dag til dag og fra uke til uke. En kortere måling enn to måneder gir ikke god nok informasjon"
  Statens Strålevern
 • "Radon forårsaker lungekreft. Kreftrisikoen øker med radonkonsentrasjonen i inneluften og med oppholdstiden. Kombinasjonen radon og røyking er ekstra farlig."
  Statens Strålevern
 • "Du bør gjøre tiltak når radonnivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) Radonnivåer skal alltid være lavere enn 200 Bq/m3."  
  Statens Strålevern
 • Radon forekommer i alle slags bygninger og Norge er blant de landene i verden med størst konsentrasjon av gassen.
 • Radon er den tyngste gassen av grunnstoffene, og er den eneste edelgassen som er radioaktiv. Den er også den sjeldneste gassen i atmosfæren. Radon er giftig og kreftfremkallende.